Події

22-23

10.2015

3 НАЦІОНАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС - СЕКЦІЯ ОРТОДОНТІЇ, 23.10.15

Київ

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 3 Національного Українського Стоматологічного Конгресу,
який пройде 22-23 жовтня 2015 в приміщенні Українського дому за адресою:
Київ, вул. Хрещатик 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

1. До друку приймаються статті українською мовою.
Обсяг наукової статті — до 10.000 знаків з пробілами.

2. Оформлення тексту:

 • статті подаються в електронному вигляді  (e-mail)  у форматі  Microsoft Word.
 • малюнки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 2.105-95
 • ілюстрації подаються окремими файлами у форматах EPS, TIFF, JPG з роздільною здатністю 300 dpi
 • підписи до ілюстрацій подаються окремо в кінці статті.

3. До статті додаються:
українською та англійською мовами:

 • назва публікації (без використання абревіатур)
 • прізвище, ім’я, по батькові авторів у називному відмінку, посади та наукові звання, місце роботи, назва установи (повністю), з якої надходить стаття
 • структуроване резюме подається на початку статті і відповідно до розділів повинно містити слова «Мета», «Методи», «Результати», «»Обговорення, «Висновки» та у стислій формі передавати зміст відповідних розділів тексту.
 • ключові слова — 8-10 слів або словосполучень, що відображають зміст статті.

4. Основний текст статті українською/російською або англійською мовами повинен складатися з розділів: «Вступ», «Матеріали та методи», «Результати», «Обговорення», «Висновки».

5. Список використаної літератури не повинен перевищувати 10 позицій. 


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1.  Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (doc).
2. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обгрунтування отриманих результатів та висновки.
3.  Матеріали надаються українською мовою.
4.  Текст тез доповідей не повинен перевищувати 2.000 знаків з пробілами.
5.   Структура оформлення тез доповідей:

 • назва роботи великими літерами
 • прізвище та ініціали автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання
 • повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу), місто, країна
 • мета дослідження, матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки.

6.    Текст тез не повинен містити рисунків, формул та посилань на літературу.
7.    Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну  (напр., Міністерство охорони здоров’я України, далі – МОЗ  України.
8.   Параметри форматування:

 • редактор Microsoft Word
 • шрифт Times New Roman (кегль 12 пт), міжрядковий інтервал одинарний
 • назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (напр.,  Petrenko.doc).

Програма

Програма

23 ЖОВТНЯ 2015 ЗАПРОШУЄМО ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ В СЕКЦІЇ ОРТОДОНТІЇ!


ОРГКОМІТЕТ
 
Голова оргкомітету
проф. Дрогомирецька М.С.

Співголови оргкомітету
проф. Фліс П.С. 
проф. Куроєдова В.Д.

Оргкомітет
проф. Дорошенко С.І.
доц. Лихота К.М.
проф. Куцевляк В.І.
доц. Самсонов А.В.
Горохівський В.Н.
Володіна М.В.
Казінін Д.М.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Голова наукового комітету
проф. Смаглюк Л.В.

Співголови наукового комітету
доц. Скрипник І.Л.
проф. Мірчук Б.М.

МОДЕРАТОРИ
проф. Дрогомирецька М.С.
проф. Смаглюк Л.В.
доц. Скрипник І.Л.
проф. Мірчук Б.М.

НАУКОВА ПРОГРАМА

10:00 - 10:25
проф. Фліс П.С.
«Київська школа ортодонтів - здобутки та перспективи»

10:25 - 10:45
проф. Мірчук Б.М.
«Інноваційні підходи до лікування ортодонтичних пацієнтів»

10:45 - 11:05
проф. Куроєдова В.Д., доц. Головко Н.В., доц. Галич Л.Б., ас. Макарова О.М.
«Особливості сучасної діагностики дистального прикусу»

11:05 - 11:25
проф. Куцевляк В.І., ас. Данілова Ю.Г.
«Комбіноване лікування пацієнтів з зубо-щелеповими аномаліями в постійному прикусі»

11:25 - 11:50
Дахно Л.В.
"Сучасна роль конусно-променевої комп’ютерної томографії в ортодонтії: від морфометричного аналізу до аналізу результатів лікування"

11:50 - 12:10
проф. Дорошенко С.І., доц. Кульгінський Є.А.
«Перспективи ортодонтичного лікування пацієнтів з вродженою зубо-щелепною патологією»

12:10 - 12:30
Соломонюк М.М.
"Використання мікрогвинтів з метою контролю вертикальної висоти лицевого скелету"

12:30 - 12:45
доц. Самсонов А.В.
«Відновлення дефекту передньої ділянки зубного ряду при вертикальній деформації оклюзійних площин в змінному прикусі»

12:45 - 13:00
Горохівський В.Н.
«Комбіноване лікування пацієнтів з незрощенням твердого піднебіння» 

13:00 - 14:00 - ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

14:00 - 14:15
доц. Дмитренко М.І., проф. Куроєдова В.Д., ас. Куроєдова К.Л.
«Лікування скупченості зубів у раньому віці»

14:15 - 14:35
доц. Лихота К.М.
«Оптимізація процесу лікування зубо-щелепних аномалій. Профілактика, естетика, функція»

14:35 - 15:00
проф. Смаглюк Л.В.
«Дистальна оклюзія. Від діагностики до ретенції»

15:00 - 15:20
доц. Репужинський Й.М.
«Захворювання СНЩС і ортодонтичне лікування»

15:20 - 15:40
доц. Скрипник І.Л.
«Ортодонтична складова при відновленні оклюзійних взаємовідносин зубних рядів у пацієнтів з аномаліями та деформаціями прикусу»

15:40 - 16:00
Хамід Резаі
"Дисталізація верхніх зубів за допомогою мікроімплантів"

16:00 - 16:20
ас. Кролівець Т.Г., Кролівець І.В.
«Тонкощі ортодонтичної підготовки до дентальної імплантації та протезування»

16:20 - 16:40
Дубнов А.В.
«Профілактика та лікування скелетного ІІІ класу в предпубертатний період»

16:40 - 17:00
проф. Дрогомирецька М.С.
"Основні тенденції розвитку ортодонтії в Україні"

17:00 - 17:15 - ДИСКУСІЯ. ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ.