Події

07.10

2023

Ортодонтична Польсько-Українська Конференція "ОРТОДОНТІЯ ОБ`ЄДНУЄ ДРУЗІВ"

м. Люблін, ПОЛЬЩА

Конференція підтримки та обміну науковим та практичним досвідом з польськими колегами.

РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ'ЯЗКОВА ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://surl.li/kdrrx

ДАТА проведення: 7 жовтня 2023 р.

МІСЦЕ проведення: MERCURE LUBLIN CENTER
Aleje Racławickie 12, Люблін, Польща

ВАРТІСТЬ участі (оплата на місці у день проведення конференції).

500 злотих – член АОУ

500 злотих - член Польського ортодонтичного товариства під час спеціалізації

550 злотих - член Польського ортодонтичного товариств
800 злотих - ортодонти, стоматологи інших спеціальностей

Під час конференції передбачено ПЕРЕКЛАД на українську мову.

Додаткові запитання щодо конференції на електронну пошту info@aou.com.ua, за тел. (096) 425 40 96

та на сторінці АОУ у мережі Facebook тиснути тут

Ortodoncja łączy
Lublin, 7.10.2023
O rt o d o n t y c z n a K o n f e r e n c j a P o l s k o -Uk r a i ń s k a
Miejsce:
MERCURE LUBLIN CENTRUM
Aleje Racławickie 12, Lublin, Polska

Cena:
500 zł - członek PTO w trakcie specjalizacji
500 zł - członek Ukraińskiego Towarzystwa
550 zł - członek PTO
800 zł - pozostali

 

Програма

Програма

Прапор України

08.00 – 08.45 РЕЄСТРАЦІЯ

08:45 – 09:15 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІІ

09:15 – 10:45 ПЕРША НАУКОВА СЕСІЯ

09.15 – 09.40 ЦЕФАЛОМЕТРІЯ 2D ПРОТИ 3D – У ЯКОМУ ВИМІРІ ПРАЦЮВАТИ?

Проф. Інгрід Ружуло-Каліновська

            Незалежне відділення пропедевтики стоматології і щелепно-лицьової радіології Люблінського медичного університету, м. Люблін, Польща

09:40 – 10:05 ОРТОДОНТИЧНІ СТРАТЕГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ АПНОЕ СНУ

Проф. Мирослава Дрогомирецька

            Кафедра ортодонтії Національного університету охорони здоров’я України імені. П. Л. Шупика, Віце-Президент Асоціації ортодонтів України, м. Київ, Україна

10:05 – 10:25 ІНТЕРЦЕПТИВНЕ ЛІКУВАННЯ – ВАЖЛИВІСТЬ ЧАСУ В ОРТОДОНТІЇ

Проф. Беата Кавала

            Кафедра щелепно-лицевої ортопедії та ортодонтії медичного університету Вроцлава, національний консультант у галузі ортодонтії, м. Вроцлав, Польща

10:25 – 10:45 ФУНКЦІОНАЛЬНІ РОЗЛАДИ ЗУБО-ЩЕЛЕПНОЇ ДІЛЯНКИ - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ.

Проф. Любов Смаглюк

            Кафедра ортодонтії Полтавського державного медичного університету, Президент Асоціації ортодонтів України, м. Полтава, Україна

 10:45 – 11:15 ПЕРЕРВА НА КАВУ

 11:15 – 12:30 ІІ НАУКОВА СЕСІЯ

11:15 – 11:40 РОЛЬ ЛІКАРЯ-ОРТОДОНТА В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ У ВІЦІ РОЗВИТКУ З ТРАВМАМИ ЗУБІВ

Єва Чохровська

          Заступник декана з викладання англійської мови та міжнародної співпраці Варшавського медичного університету, Президент Польського ортодонтичного товариства, м. Варшава, Польща

11:40 – 12:05 ОРТОДОНТИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ, АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА, ТВЕРДОГО ТА М'ЯКОГО ПІДНЕБІННЯ

Наталя Поляник

           Кафедра ортодонтії Національного університету охорони здоров’я України імені. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна Кафедра ортодонтії НГУ ім. П. Л. Шупика

12:05 – 12:30 КОРТИКОТОМІЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ЛІКАРЯ-ОРТОДОНТА

Ізабелла Шармах

           Кафедра ортодонтії Білостоцького медичного університету, м. Білосток, Польща

12:30 – 13:30 ОБІД

13:30 – 14:45 ІІІ НАУКОВА СЕСІЯ

13:30 – 13:55 ПРОТОКОЛИ ЛІКУВАННЯ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ

Проф. Агнешка Ласота

           Кафедра ортопедії щелепи Люблінського медичного університету, м. Люблін, Польща

13:55 – 14:20 СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО АУГМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР В ІМПЛАНТОЛОГІЇ

Проф. Мансур Рахнам, Міхал Лобач

          Кафедра стоматологічної хірургії Люблінського медичного університету, м. Люблін, Польща

14:20 – 14:45 ЧИ МОЖНА СПРОСТИТИ ЛІКУВАННЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСУ II І III КЛАСУ?

Орися Єзерська, Ірина Гергель

           Академія безперервної освіти ортодонтів, м. Київ, Україна

14:45 – 15:15 ПЕРЕРВА НА КАВУ

15:15 – 16:50 IV НАУКОВА СЕСІЯ

15:15 – 15:40 СТАБІЛЬНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Беата Валавська-Зейдлер

           м. Люблін, Польща

15:40 – 16:05 СПЕЦИФІКА АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНИХ ЗМІН У СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОМУ СУГЛОБІ ПРИ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ ДЕФОРМАЦІЯХ.

Ірина Скрипник, проф. Ірина Мазур

           Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; кафедра стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

16:05 – 16:25 НЕ ТІЛЬКИ ДИТЯЧЕ КОВТАННЯ - ПРО ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ КОВТАННЯ ПРИ РОЗВИТКУ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСУ І ВАД МОВИ

Барбара Самбор

          Представник декана у справах студентів-інвалідів, Інститут польської мови в Катовіце, Інститут лінгвістики Сілезького університету в Катовіце, м. Катовіце, Україна

16:25 – 16:50 РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКУВАННЯ НАКЛАДКАМИ НА ОСНОВІ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

Йоанна Мровєць

             м. Варшава, Польща

16:50 ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прапор Польщі

PROGRAM
08.00 – 08.45 REJESTRACJA
08:45 – 09:15 Uroczyste otwarcie Konferencji
09:15 – 10:45 I SESJA NAUKOWA
09.15 – 09.40
Cefalometria 2D versus 3D - w jakim wymiarze pracować? Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
UM Lublin
09:40 – 10:05
Strategie ortodontyczne w diagnostyce i leczeniu bezdechu sennego. Prof. Myroslava
Drohomyretska
Katedra Ortodoncji Narodowego Uniwersytetu Opieki Zdrowotnej Ukrainy im P. L. Shupyk
10:05 – 10:25
Leczenie interceptywne - znaczenie czasu w ortodoncji. Prof. dr hab. Beata Kawala
Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu, Konsultant Krajowy w
dziedzinie Ortodoncji
10:25 – 10:45
Zaburzenia funkcjonalne jamy ustnej - identyfikacja problemu i spersonalizowane podejście
do jego rozwiązania. Prof. Lubov Smagluk
Katedra Ortodoncji Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:30 II SESJA NAUKOWA
11:15 – 11:40
Rola ortodonty w leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym z urazami zębów. Dr hab. Ewa
Czochrowska
Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą UM w
Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
11:40 – 12:05
Rehabilitacja ortodontyczna dzieci z wrodzonymi brakami zrostu wargi górnej, wyrostka
zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego. Doc. Natalija Poljanuk
Katedra Ortodoncji Narodowego Uniwersytetu Zdrowia Ukrainy im P. L. Shupyk
12:05 – 12:30
Kortykotomia z perspektywy ortodonty. Dr hab. Izabela Szarmach
Zakład Ortodoncji UM w Białymstoku
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:45 III SESJA NAUKOWA
13:30 – 13:55
Nieprawidłowości zębowe - protokoły leczenia. Protocols in dental anomalies treatment.
Prof. Uczelni, dr hab. n. med. Agnieszka Lasota
Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie
13:55 – 14:20
Współczesne podejście do zabiegów augmentacyjnych w implantologii. Prof. dr hab. n.med.
Mansur Rahnama, Dr n. med. Michał Łobacz
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie
14:20 – 14:45
Czy można uprościć leczenie problemów ze zgryzem kl. II i III? Dok. Orysya Yezerska, Dok.
Iryna Gergel
Akademia Kształcenia Ustawicznego Ortodontów
14:45 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 16:50 IV SESJA NAUKOWA
15:15 – 15:40
Stabilność wyników leczenia ortodontycznego. Dr n. med. Beata Walawska-Zejdler,
Lublin
15:40 – 16:05
Specyfika zmian adaptacyjnych i kompensacyjnych stawu skroniowo-żuchwowego w
przypadku deformacji zębowo-szczękowych. Doc. Skrypnyk I. L. -
Katedra Ortodoncji i Propedeutyki Ortopedii i Stomatologii, Kandydat Nauk Medycznych;
Narodowy Uniwersytet Medyczny nazwany na cześć OO Bogomolca; Mazur I. P.
16:05 – 16:25
Nie tylko infantylne połykanie - o zaburzonych wzorcach połykania w rozwoju wad zgryzu i
wymowy. Dr Barbara Sambor
Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych, Instytut Języka Polskiego w
Katowicach, Instytut Językoznawstwa UŚ w Katowicach
16:25 – 16:50
Wyniki badań klinicznych leczenia nakładkami na podstawie piśmiennictwa i własnych
doświadczeń. Dr n. med. Joanna Mrowiec, Warszawa
16:50 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJ