Блог

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ АОУ

Новини

1311

20

01.2020

  • Активізація роботи осередків і курація неактивних регіонів (Суми, Кіровоград, Миколаїв);
  • Інформаційна підтримка лікарів членів АОУ (через сайт АОУ);
  • Подальша робота по персональному навчанню та удосконаленню професійної  майстерності  лікаря-ортодонта  АОУ через активну участь в проведенні конгресів, з’їздів, конференції, майстер-класів тощо;
  • Створення мультимедійної бази по різним напрямкам  профілактики ЗЩА («міофункціональна терапіїя», «боротьба зі шкідливими звичками», «на прийомі у лікаря-ортодонта»);
  • Робота з населенням по вихованню ортодонтичної  культури та ортодонтичного здоров'я :
    • проводити активну санітарно-просвітницьку роботу серед населення із залученням засобів масової інформації, телебачення, тощо,
    • проводити заходи рекламно-просвітницького характеру  щодо  профілактики зубощелепних аномалій та деформацій у дошкільних та загально-навчальних  закладах, присвячені Дню ортодонта, Дню ортодонтичного здоров'я, тощо.